Til bal uden dansepartner

Universiteternes kvalitetsudvalg har været debatteret heftigt siden de første resultater af udvalgets arbejde nåede pressens lys. Hos Ase mener vi, der er meget godt at sige om flere af udvalgets forslag, men på ét væsentligt punkt er udvalget desværre stærkere forankret i fortiden end i fremtiden. Lad os kort prøve at spole tiden tilbage og se på den opgave, Sofie Carsten Nielsens forgænger, Morten Østergaard stillede udvalget tidligere:

Udvalget skulle sørge for at øge relevansen til erhvervslivets fordel, øge kvaliteten, så de studerende når deres højeste potentiale og skabe en bedre sammenhæng så der undgås spildtid og dobbeltuddannelse. Nu behøver man imidlertid ikke nogen doktorgrad i økonomi for at regne ud, at hvis de studerende skal omsætte deres kompetencer til relevant beskæftigelse, kræver det, at der findes relevant beskæftigelse.

Det har nærmest ligget som en tavs forudsætning i udvalgets opdrag, at hvis blot man uddanner tilstrækkeligt dygtige kandidater, står Danfoss, Lego og Maersk klar til at aftage dem. Sådan er det bare ikke længere, og det er præcis derfor, udvalget på sin vis synes forankret i fortiden. De store virksomheder udflager, mens de små skaber job. Og mange studerende ender som den skuffede bondedreng, der brugte år på at gå til dans, men endte med at stå langs væggen til ballet – uden dansepartner.

Heldigvis er det hele ikke det rene armod! Iværksætterlysten på universiteterne er nemlig enorm. Ifølge Ases seneste måling drømmer over halvdelen af de studerende på universiteterne mere om en karriere som iværksætter eller selvstændig end om en lønmodtagerkarriere. Der er med andre ord rigeligt at bygge på. Men hvis de studerendes egne karrieredrømme skal tages alvorligt, betyder det, at de kun kan nå det såkaldt højeste potentiale, udvalget har til opgave at sikre, at de når, ved at blive rustet bedre til en karriere som iværksætter. Det bør i øvrigt tilføjes, at vores måling viser, at et meget stort flertal af de studerende mener, at universiteterne bør gøre mere for netop at ruste dem til at blive iværksættere.

Hvis vi skal konkludere lidt skarpt, betyder det, at kvalitetsudvalgets mål ikke kan nås, hvis ikke universiteterne får spillerum til at satse mere på iværksætteri. Dermed vil vi fra Ases side gerne foreslå, at Sofie Carsten Nielsen benytter lejligheden til at fintænke Morten Østergaards arbejde og sætter et fjerde punkt ind i udvalgets opgavebeskrivelse – det kunne lyde sådan her:

Iværksætteri: Studerende skal have bedre muligheder for at ruste sig til en karriere som iværksætter, og der skal skabes motivationsmæssige og økonomiske rammer for, at virksomhedsstart i højere grad kan blive integreret i uddannelsessystemet.

Hvis vi skal gøre dette fjerde punkt til et konkret handlingsforslag, foreslår vi at man indfører en ny type iværksætterlån, så studerende kan optage et lån på favorable vilkår i deres sidste studietid og stifte virksomhed før lønmodtagerfælden klapper, og man bliver afhængig af at få sin løn udbetalt i faste 12-dele.

Hele setuppet findes allerede i kraft af det såkaldte slutlån, som administreres af SU-styrelsen, og det vil være meget tæt på omkostningsneutralt for staten, som til gengæld i løbet af kort tid vil kunne høste store gevinster via flere nye virksomheder og flere nye arbejdspladser. Hvis SU-styrelsen står af på at administrere det, vil vi i Ase i øvrigt godt tilbyde at integrere det i vores service. Vores udbetalingssetup håndterer i forvejen beløb og rutiner, der langt overgår dette i kompleksitet og størrelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *