Iværksættere og selvstændige i favntag med 2017

Hvert årsskifte markerer et ”farvel” og et ”goddag” i form af eftertænksom afsked med det forgangne år og spirende forventninger til det nye. Snart er vi klar til 2017.

Som indeværende år tegner det kommende til at blive begivenhedsrigt. For landets iværksættere og mindste virksomheder er der meget på spil – og forhåbentlig udsigt til større politisk bevågenhed om, at netop de små selvstændige udgør rygraden i dansk erhvervsliv.

2016 blev på mange måder et vendepunkt for iværksættere og de mindste virksomheder. Enkeltstående forbedringer er ganske vist vanskelige at påpege, men i det små anes nye landvindinger. Nye toner, nye erkendelser. Først og fremmest fik iværksætteri og kampen for at gøre det lettere at drive selvstændig virksomhed en fremtrædende plads i det regeringsgrundlag, som VLAK-trekløveret enedes om at arbejde videre med. Det forpligter.

Baggrunden er alvorlig nok. Trods myter om det modsatte er Danmark på verdensplan kun på en 32. plads, når det gælder vilkårene for at starte virksomhed. I hverdagen gør ikke mindst et omfattende katalog af regler og love det svært for iværksætteren og den mindre selvstændige erhvervsdrivende at få tid til at koncentrere indsatsen om det primære: at drive og udvikle forretningen. Udspillet om tvangsindbetaling af pension er blot ét eksempel på unødigt offentlig indblanding. Forhåbentlig undlader regeringen at forsøge at genoplive det forslag i 2017.

Men der er grund til at glæde sig over, at regeringsgrundlaget lægger op til at udvide mandatet for Virksomhedsforum og arbejdet med at rydde op i regler, der er unødigt byrdefulde for virksomhederne. Fremadrettet kan der stilles spørgsmålstegn ved lovregulering, selvom det kan koste statens indtægter i form af lavere afgifter eller skat. I 2016 fik Ase på vegne af 70.000 medlemsvirksomheder plads i Virksomhedsforum og dermed mulighed for at styrke de mindste virksomheders stemme imod regeltyranniet.

I løbet af foråret ventes regeringen at barsle med sit forslag til en ny dagpengereform for selvstændige, freelancere og atypisk ansatte. Udspillet er et hjørne af den store dagpengereform for godt to millioner lønmodtagere, der blev vedtaget i efteråret 2015. Hidtil har dette særlige område af dagpengesystemet været omgærdet af stor usikkerhed for den enkelte.

Forhåbentlig bliver der nu skabt mere gennemskuelighed og lige tilgang til tryghedsfaktorer som dagpenge, pension og andet for såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende. Samtidig betyder ændringer på arbejdsmarkedet, at flere og flere vil veksle mellem at være lønmodtagere og drive selvstændig virksomhed. Det stiller store krav til dagpengesystemet.

Netop angsten for at miste det økonomiske sikkerhedsnet er det vigtigste bremse for danskere, der overvejer at forfølge den gode ide og udleve iværksætterdrømmen.

Derfor er det helt afgørende for lysten til at drive egen virksomhed, at der er økonomisk backup, hvis forretningsmodellen svigter. Lønmodtagerkulturen har allerede sit faste greb i danskerne, og lysten til at drive egen virksomhed fortoner sig til forhold for tryggere økonomiske vilkår. Kun hver syvende dansker overvejer at skifte det faste månedsløn ud med mere uforudsigelighed i økonomien. Derfor er ekstra glædeligt, at regeringen nu taler om at styrke iværksætterkulturen.

Faktisk er Danmark det land i EU med færrest selvstændige og iværksættere blandt de beskæftigede. Det er bekymrende. Ni ud af ti virksomheder i Danmark er såkaldte mikrovirksomheder med færre end ti ansatte. Alligevel hører vi mest om de få store børsnoterede virksomheder, men reelt er det de små, der lige nu er ved at trække Danmark ud af krisen. Stille og roligt uden den store opmærksomhed. Derfor er det helt afgørende for dansk økonomi og muligheden for på sigt at bevare velfærdssamfundet, at vilkårene også for de mindste virksomheder tænkes ind i lovgivningen.

På samme vis skal de små virksomheders behov i langt højere grad tænkes ind i den reform af erhvervsfremmesystemet, som regeringen ligeledes har bebudet. I dag hvirvles milliarder af offentlige støttekroner ind i et vildnis af støtteordninger, der er vanskelige at gennemskue for de mindste virksomheder.

Lad 2017 blive iværksætternes og de selvstændiges år – og for min skyld kan det sagtens bære en hel årrække frem.

Godt nytår

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *